Emojier, ett nytt världsspråk?

Emojier, ett nytt världsspråk?